Enkät om hälso- och sjukvård eller social omsorg till äldre personer

 


 

Är du yrkesverksam inom hälso-och sjukvård eller social omsorg och har jobbat med äldre personer i ditt yrke (t.ex., sjuksköterska, socialarbetare, personlig assistent, informell vårdgivare, läkare)?

Då vill vi bjuda in dig att delta i St@ndbyMe- enkät som undersöker allmänna uppfattningar och utbildningsbehov bland yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg, beträffande den ökande användningen av digital teknik inom vårdsektorn. Detta är en kort online-enkät (5 minuter) med frågor kring digital teknik inom hälso- och sjukvård eller social omsorg, digitala rättigheter och mänskliga rättigheter för äldre. Vi garanterar anonymitet under hela processen i enlighet med forskningsetiska riktlinjer och GDPR.

St@ndbyMe-projektet är ett forsknings- och utbildningsprojekt och är ett europeiskt samarbete mellan icke-statliga organisationer i Tyskland, Grekland, Belgien, Estland, Tjeckien och Sverige. Projektet samfinansieras av Europeiska unionen inom ramen för Erasmus+.

Du är välkommen att kontakta George Pavlidis via e-post (george.pavlidis@liu.se) om du har några frågor angående St@ndbyMe-projektet eller ditt deltagande. Ditt bidrag blir till stor hjälp.