Enquête over het aanbod van gezondheidszorg en sociale zorg aan ouderen

 


 

Ben je werkzaam in de zorg, verleen je gezondheidszorg of sociale zorg aan ouderen, in welke hoedanigheid dan ook (bijv. verpleegkundige, maatschappelijk werker, persoonlijk assistent, mantelzorger, arts)?

Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan het St@ndbyMe project, dat de gemeenschappelijke percepties en de trainingsbehoeften van mensen uit de praktijk onderzoekt met betrekking tot digitale rechten, mensenrechten en het toenemende gebruik van technologie in de zorgsector. Het St@ndbyMe project is een Europese samenwerking tussen organisaties in Duitsland, Griekenland, België, Estland en Tsjechië, en de Linkoping Universiteit in Zweden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in België door CollectiveUP. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van Erasmus+.

 

We zouden het zeer op prijs stellen als je ons zou willen helpen in de kennis opbouwende fase van het project, waarin we beter willen begrijpen wat de trainingsbehoeften van beoefenaars in de zorgsector zijn in een tijdperk waarin digitaal gemedieerde gezondheid (bijv. e-health) een prioriteit wordt in Europese welzijnssystemen. In die context willen we je vragen om deel te nemen aan een korte online enquête (het duurt ongeveer 5 minuten om in te vullen), waarin vragen worden gesteld over digitaal gemedieerde gezondheids- of sociale zorg, digitale rechten en mensenrechten. We garanderen anonimiteit gedurende het hele proces volgens de richtlijnen voor ethisch onderzoek en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

 Je kan contact opnemen met Liliana Carrillo (liliana.carrillo@collectiveup.be) als je vragen hebt over het St@ndbyMe project of over je rol erin. Jouw deelname zou ons enorm helpen.

 

Hartelijk dank!