Uuring eakatele tervishoiu- ja sotsiaalhoolduse osutamise kohta

 


 

Kas te olete tervishoiutöötaja, kes pakub tervishoiu- või sotsiaalhooldust eakatele inimestele mis tahes ametikohal (nt meditsiiniõde, sotsiaaltöötaja, isiklik abistaja, mitteametlik hooldaja, arst)?

 

Siis tahame teid kutsuda osalema projektis St@ndBy-Me, mis uurib hooldustöötajate levinud arusaamu ja koolitusvajadusi seoses digitaalsete õiguste, inimõiguste ja tehnoloogia kasvava kasutamisega hooldussektoris. Projekt St@ndbyMe on Euroopa koostöö Saksamaa, Kreeka, Belgia, Eesti, Tšehhi Vabariigi ja Rootsi Linkopingi ülikooli valitsusväliste organisatsioonide vahel. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit programmi Erasmus+ raames.

 

Oleksime väga tänulikud, kui aitaksite meid projekti teadmiste loomise etapis, kus meie eesmärk on paremini mõista tervishoiutöötajate koolitusvajadusi muutuvas töökeskkonnas, kus digitaalselt vahendatud tervis (nt e-tervis) muutub paljudes Euroopa hoolekandesüsteemides prioriteediks. Sellega seoses soovime, et osaleksite lühikeses veebiküsitluses (5 minutit), milles esitatakse küsimusi digitaalselt vahendatud tervishoiu või sotsiaalhoolekande, digitaalsete õiguste ja inimõiguste kohta. Tagame kogu protsessi jooksul anonüümsuse vastavalt eetilistele uuringusuunistele ja Euroopa Liidu üldisele andmekaitsemäärusele.

Kui teil on St@ndbyMe projekti või teie osalemise kohta küsimusi, võite võtta ühendust  George Pavlidis, PhD (george.pavlidis@liu.se). Teie panus on meile suureks abiks!