Έρευνα για την παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής φροντίδας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

 


 

Είστε  επαγγελματίας στον τομέα της φροντίδας, παρέχοντας υγειονομική ή κοινωνική φροντίδα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με οποιαδήποτε ιδιότητα*

*(π.χ. νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός, προσωπικός βοηθός, άτυπος φροντιστής, ιατρός);

Τότε θα θέλαμε να συμμετάσχετε στην έρευνα St@ndbyMe, το οποίο εξετάζει τις κοινές αντιλήψεις και τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών στον τομέα της φροντίδας σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της φροντίδας. Το έργο St@ndbyMe είναι μια ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ στη Γερμανία, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Linkoping στη Σουηδία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.  

Θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν μας βοηθούσατε στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών εκπαίδευσης των επαγγελματιών της περίθαλψης σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου η υγεία με ψηφιακή διαμεσολάβηση (π.χ. ηλεκτρονική υγεία) καθίσταται προτεραιότητα σε πολλά ευρωπαϊκά συστήματα πρόνοιας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να συμμετάσχετε σε μια σύντομη διαδικτυακή έρευνα (5 λεπτά για τη συμπλήρωση). Εγγυόμαστε την ανωνυμία σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με τις οδηγίες δεοντολογίας της έρευνας και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τσέλση Λαζαρίδου στο lchelsea@50plus.gr εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το έργο St@ndbyMe ή τη συμμετοχή σας. Η συμβολή σας θα μας βοηθήσει σημαντικά.