Dotazníkové šetření pro pracovníky v oblasti péče o seniory – Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti digitálních a lidských práv

 


 

Jste pracovníkem v oblasti péče, který poskytuje zdravotní nebo sociální péči seniorům na jakékoli pracovní pozici (např. zdravotní sestra, sociální pracovník, osobní asistent, neformální pečovatel, lékař)?

Pak bychom vás rádi pozvali k účasti na projektu St@ndbyMe, který zkoumá společné vnímání a potřeby odborné přípravy mezi odborníky v oblasti digitálních práv, lidských práv a rostoucího využívání technologií v sektoru péče. Projekt St@ndbyMe je evropskou spoluprací nevládních organizací z Německa, Řecka, Belgie, Estonska, České republiky a švédské univerzity v Linkopingu. V České republice ttoto dotazníkové šetření organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Byli bychom velmi rádi, kdybyste nám pomohli při získávání potřebných dat, s cílem lépe porozumět potřebám odborníků v oblasti péče v době digitalizace poskytování péče seniorům (např. e-health), které se stává prioritou evropských systémů sociální péče. V této souvislosti bychom vás rádi pozvali k vyplnění krátkého online dotazníku se zaměřením na digitální a lidská práva. Vyplnění dotazníku vám nebude trvat déle než 5 minut. V průběhu celého procesu je vám zaručena anonymita, a to v souladu s etickými zásadami výzkumu a v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu St@ndByMe nebo vaší účasti se můžete obracet na Ing. Simonu Matějkovou, projektovou manažerku Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, na e-mailu projekty@apsscr.cz nebo na telefonním čísle +420 734 152 928. Váš čas, který věnujete vyplnění online dotazníku, nám velmi pomůže se zaměřením plánovaného vzdělávacího programu.