LiU_primar_svart


Hej!

Vi är en grupp forskare som genomför en studie om hur (blivande) pensionärer använder sociala medier (Facebook, Twitter, WhatsApp m.fl.). Studien sker i samarbete mellan Linköpings Universitet, Ludwig-Maximilians-Universität München/Tyskland och Universiteit Antwerpen/Belgien

Genom denna studie vill vi undersöka om användning av sociala medier påverkar välbefinnandet och känslan av social tillhörighet.

Vi vänder oss till dig som är användare av sociala medier och 65+ för att få mera kunskap om hur (blivande) pensionärer kommunicerar genom sociala medier. Är sociala medier en hjälp när arbetslivet upphör och de dagliga kontakterna blir färre?

Ditt deltagande är mycket viktigt eftersom studiens resultat kommer att användas för att bl.a. skräddarsy datorkurser utifrån äldre människors behov.

Enkäten tar bara ca. 10 minuter att fylla i. Du besvarar enkäten anonymt och endast de medverkande forskarna (se nedan) har tillgång till de besvarade enkäterna.

För börja enkäten behöver du bara trycka på knappen ”nästa sida” och följa anvisningarna på skärmen.


Tack för din hjälp!

Fil. dr. Anna Olaison

docent Werner Schirmer

professor Dimitris Michailakis

Institutionen för samhälls- och Välfärdsstudier, avdelningen för Socialt arbete vid Linköpings universitet