LiU_primar_svart


Hur kan vård och forskning möta transpersoners behov?

Enkäten består av 2 delar:

Den första delen ställer frågor om hur man bäst kan formulera frågor om kön i enkäter, för att kunna designa framtida forskningsmetoder som är välkomnande för alla. 
Den andra delen ställer frågor om bemötande i vården. Den informationen kommer att användas för att designa en mer djupgående intervjustudie om hur vården kan utvecklas för att bättre möta transpersoners behov och önskemål. 
 
Alla frågor är frivilliga och du kan avbryta när du vill genom att stänga webbläsaren. Enkäten tar cirka 15-30 minuter att svara på, men tiden kan variera beroende på hur mycket du skriver i de frivilliga textrutorna.  

Terminologi 

Vi använder termen transperson som ett paraplybegrepp för alla vars könsidentitet på något sätt skiljer sig från det kön som tilldelats vid födseln. 

Datahantering  

Vi använder enkätverktyget Survey & Report, som är säkerhetscertifierat enligt internationell standard (ISO 27001; se mer information på företagets egen hemsida). 

Eftersom enkäten är helt anonym behandlar vi inte personuppgifter. Skriv EJ ditt namn eller andra uppgifter som kan identifiera dig.  

Vilka är vi? 

Jag som utför detta forskningsprojekt heter Sara Asadi och läser mitt femte år på Läkarprogrammet i Linköping. 
Jag är särskilt intresserad av hur vi inom vården kan bli bättre, allt ifrån hur vi kan ha det bästa bemötandet till hur vi utvecklar våra behandlingar. 
Tidigare har jag gjort en intervjustudie på Victoria University of Wellington, med målet att utveckla den könsbekräftande vården i Nya Zeeland.

Ansvarig forskare är Kajsa Igelström vid Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet. 

Vid frågor eller kommentarer, vänligen kontakta Sara på: saras095@student.liu.se


0%